Obecná ustanovení

Pro veškeré obchodní vztahy s naší společností platí níže uvedené obchodní podmínky. Jiné obchodní podmínky mají platnost pouze v případě, kdy je naše firma výslovně písemně uzná.

Nabídky a ceny

Všechny nabídky jsou nezávazné. Rozhodující je pro nás pouze písemně potvrzená objednávka. Ústní dohody a jiné úmluvy musí být z naší strany rovněž písemně potvrzeny. Uplatňujeme ceny uvedené v ceníku, jež jsou platné v okamžiku dodávky. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a vztahují se na zboží vyzvednuté ve skladu. Vyhrazujeme si právo ceny upravit v souvislosti s případnými změnami kurzu Kč vůči Euru. Ceny jsou platné od 1. 3. 2020.

Objednávky

Zboží může být objednáno e-mailem, telefonicky nebo osobně. Objednávka je považována za přijatou, pokud ji Alphaset během dvou pracovních dnů nezamítne. Při první objednávce vyžadujeme kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, popř. osvědčení o přidělení DIČ.

Dodávky do 24 hodin

Dodací podmínky

Odběr je možné realizovat za těchto podmínek:

  • Osobní odběr ze skladu Alphaset, spol. s r.o.

  • Dodávka zásilkovou službou, spedicí, kurýrem nebo osobou pověřenou zákazníkem.

  • Minimální odběr metrového zboží je 1 m.

Platební podmínky

Platí následující platební podmínky:

  • Při osobním odběru zboží v ceně do 2.000,- Kč bez DPH pouze platba v hotovosti.

  • U stálých zákazníků platba na fakturu se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

  • U nových odběratelů požadujeme při prvních dvou dodávkách platbu v hotovosti nebo platbu bankovním převodem předem.

  • V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny vzniká dodavateli nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Záruka

Naši zaměstnanci nejsou oprávněni poskytovat jakákoliv ujišťování či doporučení, která by překračovala rámec informací uvedených v našich prospektech. Nepatrné rozdíly mezi objednaným a dodaným zbožím ohledně formátu, barvy nebo kvality neopravňují k reklamaci. Jiné vady je třeba reklamovat do 5 dnů po převzetí zboží. Poškození zboží při přepravě je třeba hlásit ihned po převzetí. Vada na části dodávky neopravňuje k reklamaci dodávky celé. V případě vady máme právo zboží opravit nebo dodat zboží náhradní. Nepřipouští se nároky na náhradu škody, které by překračovaly náhradu materiálu. Po obdržení písemné reklamace a fyzického předání reklamovaného zboží posoudí Alphaset během 30 dnů oprávněnost reklamace a sdělí výsledek zákazníkovi. Kupující je povinen otestovat vhodnost našeho zboží k požadovanému účelu.

Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Alphaset spol. s.r.o.

 

V03/2020